55 Kata Mutiara Indah Bahasa Arab Beserta Artinya

Bagi anda yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren sudah barang tentu tidak asing lagi denganpeljaran hafalan kata mutiara bahasa arab yang sering disebut dengan mahfudzot ini. Pelajaran yang penu nilai, namun terkadang menjadi momok tersendiri karena mengharuskan menghafal dan menghafal.

Nah pada kesempatan kali ini Abimuda ketengahkan untuk para pembaca semua 55 Kata Mutiara Indah Bahasa Arab yang sudah dilengkapi dengan cara baca dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia.

55 Kata Mutiara Indah Mahfudzat

kata mutiara bahasa arab
 1. من سار على الدرب وصل
  Man saaro alaa darbi wasola
  Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia  akan sampai (pada tujuannya)
 2. من جدّ وجد
  Man jadda wajada
  Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)
 3. من صبر ظفر
  Man shobaro dzhofiro
  Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung                 
 4. من قلّ صدقه قلّ صديقه
  Man qoola shidquhu qolla shodikuhu
  Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya
 5. جالس أهل الصدق والوفاء
  Jaalis ahlash shidqi wal wafa
  Bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji
 6. مودّة الصديق تظهر وقت الضيق
  Mawaddatush shodieqi tadzharu waktadh dhieq
  Kecintaan seorang teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan
 7. ومااللذّة إلا بعد التعب
  wa maa ladzatu Illaa ba’dat ta’bi
  Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan
 8. الصبر يعين على كلّ عمل
  As shobru yu’ienu a’la kulli amalin
  Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan
 9. جرّب ولاحظ تكن عارفا
  Jarib wa laahidzh takun a’arifan
  Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu
 10. اطلب العلم من المهد إلى اللحد
  Uthlubil ilma minal mahdi ilal lahdi
  Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur
 11. بيضة اليوم خير من دجاجة الغد
  Baidhotul yaumi khoirun min dajajatil ghoddi
  Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari
 12. الوقت أثمن من الذّهب
  Al waktu atsmanu minadz dzahabi
  Waktu itu lebih berharga daripada emas
 13. العقل السليم في الجسم السليم
  Al aqlus salim fiel jismis salim
  Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat
 14. خير جليس في الزمان كتاب
  Khoiru jaliesin fiez zamaani kitaabun
  Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku
 15. من يزرع يحصد
  Man yazro’ yahsud
  Barang siapa yang menanam pasti akan memetik (mengetam)
 16. خير الأصحاب من يدلّك على الخير
  Khoirul ashab man yaduhulluka alal khoir
  Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan
 17. لولا العلم لكان الناس كالبهائم
  Laulal ilma lakaanannaasu kal bahaaim
  Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti binatang
 18. التعلم في الصغر كالنقش على الحجر
  At ta’alumu fishighori kannaqsyi alal hajari
  Belajar diwaktu kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu
 19. لن ترجع الأيّام التي مضت
  lan tarji’al ayyamul lati madhot
  Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu
 20. تعلمنّ صغيرا واعمل به كبيرا
  Ta’allamanna shoghiron wa’mal bihi kabieron
  Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar
 21. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر
  al ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarin
  Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah
 22. الاتّحاد أساس النجاح
  al ittihadu asasun najaah
  Persatuan adalah pangkal keberhasilan
 23. لا تحتقر مسكينا وكن له معينا
  laa tahtaqir miskienan wa kun lahu mu’ienan
  Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya
 24. الشرف بالأدب لا بالنسب
  As syarofu bil adabi laa bin nasabi
  Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan karena keturunan
 25. سلامة الإنسان في حفظ اللسان
  Salamatul insan fie hifdzil lisan
  Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)
 26. آداب المرء خير من ذهبه
  Adaabul mar’i khoirun min dzahabihi
  Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)
 27. سوء الخلق يعدى
  Suul khuluqi yu’di
  Budi pekerti/akhlaq yang buruk itu menular
 28. آفة العلم النسيان
  Afatul ilmi an nisyan
  Bencananya ilmu  adalah lupa
 29. إذا صدق العزم وضح السبيل
  Idza shodaqol azmu wadhohas sabil
  Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya
 30. لا تحتقر من دونك فلكلّ شيئ مزيّة
  laa tahtaqir man dunaka wa likulli sain maziyah
  Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena setiap orang mempunyai kelebihan
 31. أصلح نفسك يصلح لك الناس
  Ashlih nafsaka, yuslih lakan naas
  Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu
 32. فكّر قبل أن تعزم
  Fakkir qobla an ta’zam
  Berpikirlah dahulu sebelum kamu berbuat.
 33. من عرف بعد السفر استعدّ
  Man arofa bu’das safari ista’adda
  Barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, hendaklah dia bersiap-siap
 34. من حفر حفرة وقع فيها
  Man hafaro hufrotan waqo’a fieha
  Barang siapa yang menggali lobang, maka akan terperosoklah ia di dalamnya
 35. عدوّ عاقل خير من صديق جاهل
  Aduwwun aaqilun khoirun min shodieqin jahielin
  Musuh yang pandai itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh
 36. من كثر إحسانه كثر إخوانه
  Man katsuro ihsanuhu, katsuro ikhwanuhu
  Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka banyak pulalah temannya
 37. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فالندامة العقبى لمن يتكاسل
  Ijhad walaa taksal wa laa taku ghofielan, fan nadaamutul uqba liman yatakaasalu
  Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu resiko bagi orang yang bermalas-malasan
 38. لا تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم
  Laa tuakhir amalaka ilal ghoddi maa taqdiru an ta’malahul yauma
  Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari, sesuatu yang kamu dapat mengejakannya hari ini
 39. اترك الشرّ يتركك
  Uthrukis syar, watrukka
  Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu
 40. خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس
  Khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa’ahum linnaas
  Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya
 41. في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامة
  Fie taannis salaamah, wa fiel ajalatin nadaamah
  Di dalam kehati-hatian itu terdapat keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu terdapat penyesalan
 42. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة
  Tsamrotu tafrith an nadaamatu, wa tsamrotul hazmi as salaamah
  Buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan
 43. الرفق بالضعيف من خلق الشريف
  Ar rifqu bidh dhoif min khuluqisy syarif
  Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu termasuk perangai orang yang mulia (terhormat)
 44. فجزاء سيّئة سيّئة مثلها
  Fa jazaau sayyiatin sayyiatun mitsluha
  Balasan suatu kejahatan  adalah kejahatan yang sama dengannya
 45. ترك الجواب على الجاهل جواب
  Tarkul jawab alal jaahil jawabun
  Tidak menjawab  (pertanyaan) orang yang bodoh  adalah suatu jawaban
 46. من عذب لسانه كثر إخوانه
  Man adzuba lisanuhu katsuro ikhwanuhu
  Barang siapa manis tutur katanya (perkataannya) maka banyaklah temannya
 47. إذا تمّ العقل قلّ الكلام
  Idza tammal Aqlu qollal kala,
  Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya
 48. من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ
  Man tholaba akhon bilaa aibin baqiya bilaa akhin
  Barang siapa yang mencari teman tanpa bercela, maka ia akan selamanya tidak mempunyai teman
 49. قل الحقّ ولو كان مرّا
  Qulil haqqo walau kaana murrun
  Katakanlah  kebenaran itu walaupun pahit
 50. خير مالك ما نفعك
  Khoirul maalika maa nafa’aka
  Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu
 51. خير الأمور أوسطها
  Khoirul umur asatuha
  Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)
 52. لكلّ مقام مقال ولكلّ مقال مقام
  likulli maqomin maqolun, wa likulli maqoolin maqomun
  Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki tempat masing-masing
 53. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
  Idza lam tastahi fasna’ maa syi’ta
  Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu.
 54. ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلا
  Laisal Aibu liman kaana faqieron, balil ‘aibu liman kaana bakhilan
  Bukanlah aib itu bagi orang yang miskin, tapi aib itu terletak pada orang yang kikir
 55. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب
  Laisal yatim man maata waaliduhu, balil yati yatiemul ilmi wal adab
  Bukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti

Anda juga dapat membaca kata-kata indah bahasa Arab lainnya seperti 20 Kata Cinta Bahasa Arab Paling Romantis Besera Arti dalam Bahasa Indonesia

Demikian koleksi  Kata Mutiara Indah Bahasa Arab Beserta Artinya yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat dan selalu memberikan inspirasi pada hidup anda.

Related posts