54 Contoh Kata Sifat Bahasa Arab Beserta Artinya

Kata sifat bahasa Arab adalah kata benda (isim) yang yang berfungsi memberikan sifat (sifat/na’t) terhadap benda lain atau memberikan keterangan (khobar).

Contoh :
1. Sebagai sifat: 
رأيت شجرة طوية Roaitu syajarotan thowilatan
Saya melihat pohon yang tinggi 

Read More

2. Sebagi Khobar:
الشجرة طويلة Asyajarotu thowilah
Pohon itu tinggi

Dan berikut 54 kata sifat bahasa Arabbeserta terjemahnya yang telah kami susun secara urut dengan antonimnya masing-masing:

kata_sifat_bahasa_arab
 1. كبير (kabirun )  besar
 2. صغير (shoghirun) kecil
 3. طويل ( thowilun ) panjang
 4. قصير ( qoshirun )  pendek
 5. ثخين ( tsakhinun ) tebal
 6. رقيق ( roqiequn ) tipis
 7. واسع ( waasi’un )luas
 8. ضيق ( dhoyyiqun ) sempit
 9. عميق ( amiequn ) dalam
 10. ضحل ( dhohilun) dangkal
 11. مرتفع (murtafi’un) tinggi
 12. منخفض ( munkhofidhun ) rendah
 13. سريع ( sarieun )cepat
 14. بطيئ ( bathiun ) lambat
 15. حار ( haarun ) panas
 16. بارد ( baaridun ) dingin
 17. غالي ( gholin ) mahal
 18. رخيص ( rokhisun ) murah
 19. قوي ( qowiyyun ) kuat
 20. ضعيف (dhoifun ) lemah
 21. جديد ( jadiedun ) baru
 22. قديم ( qhodiemun ) lama
 23. منير ( munierun ) terang
 24. مظلم ( mudzlimun  ) gelap
 25. سهل ( sahlun ) mudah
 26. صعب ( sho’nun ) susah
 27. جاف ( jaafun ) kering
 28. مبتل ( mubtallun ) basah
 29. صاف ( shoofin ) jernih
 30. كدر ( kadirun ) keruh
 31. ماهر ( maahirun ) pintar
 32. جاهل ( jaahilun ) bodoh
 33. علي ( aliyyun ) tinggi
 34. سافل ( saafilun ) rendah
 35. متكبر ( mutakabbirun ) sombong
 36. متواضع ( mutawaadhiun ) rendah hati
 37. محمود ( mahmuudun ) terpuji
 38. مذموم ( madzmuumun ) tercela
 39. نافع ( naafi’un ) bermanfaat
 40. مضر ( mudhirrun ) membahayakan
 41. مريض ( mariedhun ) sakit
 42. سليم ( saliemun ) sehat
 43. نظيف ( nadzifun ) bersih
 44. وسخ ( wasikhun ) kotor
 45. طيب ( tahoyyibun ) baik
 46. خبيث ( khobitsun ) buruk
 47. يسير ( yasierun ) mudah
 48. عسير ( asierun ) susah
 49. قريب ( qoribun ) dekat
 50. بعيد ( ba’iedun ) jauh
 51. مستقيم ( mustaqimun ) lurus
 52. معوج ( mu’awwajun ) bengkok
 53. كثير ( katsirun ) banyak
 54. قليل ( qolilum ) sedikit

Baca :

Jika sudah dibaca. jangan lupa hafalkan dan praktikkan ke empat puluh lima kata sifat bahasa Arab di  atas dalam percakan sehari-hari anda. Selamat belajar dan tetap semangat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *